Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma - 11:00 - 16:00
İletişim : 0212 211 34 75

Hakkımızda

 Prof.Dr. CİHAT NAZMİ BARAN'IN KARİYERİ

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve El Cerrahisi Uzmanı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1987 yılında tamamlayan Dr. Baran 1989 yılına kadar pratisyen hekim olarak T.C.Tokat ili Almus kazası Gölgeli köyünde sağlık ocağında, Tokat Devlet Hastanesinde ve Ankara Onkoloji Hastanesi 1. Cerrahi Kliniğinde mecburi hizmetini gerçekleştirmiştir. 1992 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde ihtisasa başlamış ve 1997 yılında Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olmuştur. Dr. Baran Japonya'da Showa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında, İngilterede Charing Cross & Westminster Medical School, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında ve Amerikada çeşitli merkezlerde bilgi ve görgüsünü arttırmak amaçlı çalışmıştır. 1997 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Hastanesi, 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde Başasistan olarak görevini 2002 yılına kadar sürdürmüş ve 2002 yılında T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent Doktor olarak atanmıştır. Bu dönem içinde yurtiçinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında ve Yanık Merkezinde, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde ve Hayvan Deney Laboratuarında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında rotasyonlarda bulunmuştur. 2004 yılında Doçent olan Dr. Cihat Nazmi Baran, 2010 yılında Profesör olmuş ve T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında Anabilim Dalı Başkanı ve Este 7 Birim Yöneticisi olarak çalışmıştır. Halen Terrace Fulya'daki muayenehanesinde Özel hastalarını kabul etmektedir.

KARİYER ve BİLİMSEL MAKALELER

 

DERNEK ÜYELİKLERİ

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi, El Cerrahisi
Doğum Yeri ve Yılı: Ankara /1963
Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Yeri ve Yılı: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, PRC / 1997
Doçentlik Yeri ve Yılı: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2004
Profesörlük Yeri ve Yılı: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2010
Yabancı Diller: İngilizce
Uluslararası yayın sayısı: 34
Uluslararası Bildiri: 29
Ulusal Yayın: 29
Ulusal Bildiri: 48
Kitap: 4

 

Interplast Türkiye Derneği,
Onizuka Derneği,
Japon Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği,
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği,
Türk Plastik Cerrahi Derneği,
Türk Estetik Cerrahi Derneği,
Physicians For Peace Derneği
American Society of Plastic Surgeons Corresponding Member

Ulusal Makaleler:
D1. Çelebioğlu S., Koçer U., Baran C.N., Tellioğlu A.T., Arifoğlu K.,  Şensöz Ö. “Perikondriumlu ve Perikondriumsuz Kıkırdak Greftleri, (Deneysel Çalışma).” Türk Plast. Cer. Derg. Cilt 2, Sayı 1, 19-22, (1994).
D2. Koçer U., Baran C.N., Tellioğlu A.T., Şensöz Ö.  “Superfisial Temporal Arter Bazlı Saçlı Ada Flebi İle Kaş Rekonstrüksiyonu.” Türk Plastik Cerrahi Dergisi. Cilt 2, Sayı 2, 120-123, (1994).
D3. Koçer U., Yazıcı A., Tellioğlu A.T., Baran C.N., Şensöz Ö.  “Oromandibular Defektlerin Onarımında  Pektoralis Major Kostomiyokutanöz Fleplerin Yeri.” Türk Plastik Cerrahi Dergisi. Cilt.2 , Sayı 2, 131-4. (1994).
D4. Yazıcı A., Çelebioğlu S.. Baran C.N., Tellioğlu A.T., Koçer U., Şensöz Ö. “Alt Ektremite Distal Defektlerinin Distal Tabanlı Fasyosubkutan Fleple Onarımı.” Türk Plast Cer Derg , Cilt 3, Sayı 3, 158-162, (1995).
D5. Çelebioğlu S., Baran C.N., Tellioğlu A.T., Koçer U., Yıldız A.C., Şensöz Ö. “Kulak konka defektlerinde mastoid flep ile rekonstrüksiyonu.” Türk Plast Cer Derg,Cilt 3, Sayı 3, 171-175,  (1995).
D6. Koçer U., Çelebioğlu S., Baran C.N., Yazıcı A., Şensöz Ö., Seçkin S. “Periost grefti ile periost flebi prefabrikasyonu, (Deneysel Çalışma).” S.B. Ankara Numune Hastanesi Dergisi   35, 2, 73-76, (1995).
D7. Koçer U., Çelebioğlu S., Baran C.N.,Tellioğlu A.T., Şensöz Ö. “Postoperative 7 year follow-up with echographic examination, for the chronic subluxation and recurrent dislocation of the TMJ treated with eminectomy.” SB Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi  35: 2, 105-111, (1995).
D8. Baran C.N., Şensöz Ö., Çelebioğlu S., Tellioğlu A.T., Yazıcı A., Koçer U., Yıldız A.C. “Use of prophylactic antibiotics in plastic and reconstructive surgery: necessary or not?” Turkish J of Medical Research, 13: 2, 59-65, (1995).
D9. Çelebioğlu S., Koçer U., Arifoğlu K., Baran C.N., Keser M., Şensöz Ö. “Reconstruction of the dezarticulized left arm stump with vascularized ninth rib osteomyocutaneous flap (A Case Report and Review Of The Literature).”  Turk J. Med Res.  16, 1, 93-96, (1996).
D10. Koçer U., Çelebioğlu S., Tellioğlu A.T.,  Baran C.N., Keser  M., Mengi S.,  Şensöz Ö. “Vaskülarize Kalvarial Kemik Flebi ile Mandibula Kırığı Sonrasında Gelişen Non- Union Onarımı.”  Türkiye Klinikleri, Tıp Bilimleri Dergisi,  16, 2, 164-167, (1996).
D11. Çelebioğlu S., Tellioğlu A.T., Baran C.N., Yazıcı A., Koçer U., Şensöz Ö. “Nasolabial subcutaneous doku flebi ile total kolumella defektinin tek evreli rekonstrüksiyonu.” Türk Plast Cer Derg. Cilt 4, Sayı 2, 115-117, (1996).
D12. Şensöz Ö, Koçer U., Çelebioğlu S., Tellioğlu A.T., Baran C.N., Muttalip K.  “Mandibula Fraktürleri.” Türkiye Klinikleri, Tıp Bilimleri Dergisi,  16, 2, 140-144, (1996).
D13. S. Çelebioğlu, U. Koçer, Baran C.N., A.Yazıcı, Ö. Şensöz.  “Parsiyel penis strangulasyonu (Olgu Sunumu).” Türkiye Klinikleri, Tıp Bilimleri Dergisi,  16, 5, 403-404, (1996).
D14.  Tiftikçioğlu Y.Ö., Çöloğlu H., Ulusoy M.G., Baran C.N., Koçer U. “ Dudak yarıklarının epidemiyolojisi ve tedavi yaklaşımları: Klinik çalışma.“  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Derg. Cilt 34, Sayı 3-4, 168-173, (2001).
D15.  Çöloğlu H., Tiftikçioğlu Y.Ö., Aksoy H.M., Baran C.N., Koçer U. “Yarık damak onarımındaki deneyimlerimiz: Veau-Wardill-Kilner Push Back, Von-Langenbeck.“  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Derg. Cilt 34, Sayı 3-4, 179-184, (2001).
D16. Koçer U., Özdemir R., Ulusoy M.G., Baran C.N., Kankaya Y., Cuzdan S., Taner Ö.F. “ Ekstensör tendon onarımlarından sonra uygulanan iki rehabilitasyon programının karşılaştırılması.”  Optimal Tıp Dergisi, 17: 4, 2004.
D17. Koçer U., Ulusoy M.G., Baran C.N., Özdemir R., Aksoy M., Uysal A., Kankaya Y., Taner Ö.F. “ Zon II fleksör tendon yaralanmalarında kontrollü erken mobilizasyon ve sonuçlarımız.”  Optimal Tıp Dergisi, 17: 3, 2004.
D18. Koçer U., Özdemir R., Karaaslan Ö., Tiftikçioğlu Y.Ö., Baran C.N., Taner Ö.F. “ Kriyoglonulinemiye bağlı simetrik parmak nekrozu: Olgu sunumu ve literatür taraması.”  Optimal Tıp Dergisi, 17: 1, 2004.
D19. Koçer U., Özdemir R., Ulusoy G., Baran C.N., Kayıran O., Oruç M., Taner Ö.F. “ El defekti bulunan 184 hastanın etyolojik ve uygulanan cerrahi tekniklerinin değerlendirilmesi.”  Optimal Tıp Dergisi, 19: 2, 2006.
D20. Özdemir R., Ortak T., Baran C.N.,Sungur N., Ulusoy G., Kılınç H., Şensöz Ö. “Areolanın seboreik keratosisi ve 287 hastanın geriye dönük incelenmesi.” Türk Plast Cer Derg.  Cilt 10, Sayı 2, 86-89,  (2002).
D21. Ortak T., Baran C.N., Kılınç H., Özdemir R., Ünlü R.E., Şensöz Ö. “ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi’de Görsel Dokümantasyon Standartları. ” Türk Plast Cer Derg.  Cilt 11, Sayı 1, 45-49, (2003).
D22. Baran C.N., Ulusoy G.M., Sungur N., Koçer U., Şensöz Ö. “ Orbita taban defektlerinin kulak konka kıkırdak greftiyle onarımı.” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23: 6, 442,  (2003).
D23. Baran C.N., Özdemir R., Şensöz Ö.  “ Doğumsal ektopik tırnak: Olgu sunumu.” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24: 2, 185, (2004).
D24. Çöloğlu H., Karaaslan Ö., Özdemir R., Koçer U., Baran C.N., Kayıran O. , “Meme Rekonstrüksiyonu“  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Derg. Cilt 36, Sayı 1-3, 78-87, (2003).
D25. Karacaoglu E, Gökçe A, Baran CN, Baran NK. Improvement in temporomandibular
joint dysfunction with sodium hyaluronate injection. Yeditepe Med. J. 1(1):27-30, 2007.  
D26. E Karacaoğlu, CN. Baran, NK Baran. Fasiyal paralizin dinamik rekonstrüksiyonu ve       kancalı sütür. Türk Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 15: 3, 2007.
D27. Baran C.N., Özdemir R., Koçer U., Taner Ö.F., Baran N.K. “ Sistemik kortikosteroid ile bozulmuş yara iyileşmesine vitamin A etkisinin araştırılması: Deneysel çalışma.” Yeditepe Medical Journal, 59, 1: (4), 2007.
D28.  Özdemir R., Baran C.N., Ceylan B.G. “ Giant cutaneous horn with squamous cell carcinoma developed on a burn scar: review of the literature  ” Yeditepe Medical Journal, 43, 1: (4), 2007.
D29. C.N.Baran, Y.O.Tiftikçioğlu, E.Karacaoğlu, U.Koçer, N.K.Baran. Hipospadias cerrahi tedavisinde üretra rekonstrüksiyonu için “Kordi-Uretral Plate” üretra oluşturabilir mi?, veya penis kurvatürüne neden olan kordi dokusu çıkarılmalı mı? Türk Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 16: 2, 2008.


Uluslararası Makaleler
A1. Koçer U.,  Yazıcı A., Perçin A.,  Baran C.N., Şensöz Ö. “Maxillary Myxoma in children.” Eur. J. Plast. Surg. 18, 308-310, (1995).
A2. Tellioğlu A., Çelebioğlu S., Baran C.N., Koçer U., Şensöz Ö. “Reconstruction of complex defects with composite calvarial flaps.” Eur. J. Plast. Surg.,19, 234 - 239, (1996).
A3. Şensöz Ö., Çelebioğlu S., Baran C.N., Koçer U., Tellioğlu A.T. “A new technique for distal hypospadias repair: Advancement of distally de-epithelialized urethrocutaneous flap.” Plast Reconstr  Surg, 99, 1, 93-99, (1997).
A4. Şensöz Ö., Arifoğlu K., Koçer U., Çelebioğlu S., Yazıcı A., Tellioğlu A., Baran C.N. “A new approach for the treatment of recurrent large abdominal hernias, Overlap Flap.” Plast Reconstr Surg. 99, 7, 2074-2078, (1997).
A5. Yavuzer R., Baran C.N., Latifoğlu O., Çenetoğlu S., Baran N.K. “Vascularized double sided preputial island flap with W flap glanuloplasty for hypospadias repair.” Plast Reconstr Surg., 101 (3), 751-755, (1998).
A6. Tellioğlu A.T., Bilen B.T., Ulusoy G., Akan M., Çelebioğlu S., Koçer U., Baran C.N. “Ideal treatment modality for the treatment of trochanteric pressure sores.” Eur. J. Plast. Surg.,21, 184, (1998).    
A7. Şensöz Ö., Ünlü E., Perçin A., Baran C.N., Çelebioğlu S., Ortak T. “Septo-orbito-periosto-plasty for the Treatment of Palpebral Bags: A 10-Year Experience.” Plast Reconstr Surg., 101(6), 1657-1663, (1998).
A8. Ayhan S., Baran C.N., Yavuzer R., Latifoğlu O, Çenetoğlu S, Baran N.K. “Combined Chemical Peeling and Dermabrasion In Aging Face and Deep Acne Scars.” Plast.Reconstr. Surg., 102, 4, 1238-1246, (1998).
A9. Şensöz Ö., Ünlü E., Perçin A., Baran C.N., Çelebioğlu S., Ortak T. “Septo-orbito-periosto-plasty for the Treatment of Palpebral Bags: A 10-Year Experience.” Plast Reconstr Surg., 101(6), 1657-1663, 1998. Dr.P.McKinney. Year Book Of Plastic, Reconstr., And Aesthetic Surgery, Mosby-Year Book, Inc. 4-12, Pp 161-163, (1999). (Abstract)
A10. Baran C.N., Çelebioğlu S., Civelek B., Şensöz Ö. “Tangentially Split Gluteus Maximus Myocutaneous Island Flap Based On Perforator Arteries For The Reconstruction Of Pressure Sores” Plast Reconstr Surg., 103, 7, 2071-2077, (1999). (CME Edition).
-Oscar Ramirez, M.D. – (Letter-Reply). Baran C.N., Çelebioğlu S., Civelek B., Şensöz Ö.. “Tangentially Split Gluteus Maximus Myocutaneous Island Flap Based On Perforator Arteries For The Reconstruction Of Pressure Sores.” Plast Reconstr Surg., 103, 7, 2071-2077, 1999.  Plast Reconstr Surg., 105, 2, 812-813, (2000).
A11. Baran C.N., Şensöz Ö., Ulusoy G. “Prophylactic antibiotics in plastic and reconstructive surgery.”  Plast Reconstr Surg., 103, 6, 1561-1566, (1999).
A12. Özdemir R., Kılınç H., Şensöz Ö., Ünlü E., Baran C.N. “Innervated dorsal adipofascial turnover flap for fingertip amputations.” Annals of Plastic Surgery. 46, 1, 9-14, (2001).
A13. Kılınç H., Şensöz Ö., Özdemir R., Ünlü E.R., Baran C.N. “Which dressing for split-thickness skin graft donor sites ?”  Annals of Plastic Surgery. 46, 4, 409-414, (2001).
A14. Baran C.N., Peker F., Ortak T., Şensöz Ö., Baran N.K.  “Unsatisfactory results of periareolar mastopexy with or without augmentation and reduction mammoplasty: Enlarged areola with flattened nipple. How to treat?” Aesthetic Plastic Surgery, 25 (4), 286-9, (2001).
A15. Baran C.N., Peker F., Ortak T., Şensöz Ö., Baran N.K.  “A different strategy in surgical treatment of capsular contracture: Leave capsule intact.” Aesthetic Plastic Surgery, 25(6),427-431,(2001).
A16. Baran C.N., Şensöz Ö., Ulusoy G. “Prophylactic antibiotics in plastic and reconstructive surgery.” Plast Reconstr Surg., 103: 6, 1999. Dr.Peter.McKinney. Year Book Of Plastic, Reconstr., and Aesthetic Surgery, Mosby-Year Book, Inc., 7-17, 393-394, (2001). (Abstract)
A17. Özdemir R., Sungur N., Şensöz Ö., Uysal A.Ç., Ulusoy G.M., Ortak T., Baran C.N. “Reconstruction of facial defects with superficial temporal artery island flaps: A donor site with various alternatives.” Plast Reconstr Surg ,  109, 5, 1528-1535, (2002).
A18. Baran C. N.,  Sungur N., Kılınç H, Özdemir R, Şensöz Ö,.  “T-Incision technique in distal hypospadias: A modification of meatal advancement and glanuloplasty.” Plast Reconstr Surg , 109, 3, 1018-1024, (2002).
A19. Baran C.N., Çelebioğlu S., Şensöz Ö., Ulusoy G., Civelek B., Ortak T.  “The behavior of fat grafts in recipient areas with enhanced vascularity.” Plast Reconstr Surg ,  109, 5, 1646-1651, (2002).
A20. Perrotti, et al. “Antibiotic use in aesthetic surgery: A national survey and literature review”.  Discussion by Cihat N.Baran, M.D., Ömer Şensöz, M.D. and Gürhan Ulusoy, M.D.  Plast Reconstr Surg ,  109: 5, 1694, (2002).
A21. Kılınç H., Şensöz Ö., Özdemir R., Ünlü E.R., Baran C.N. “Which dressing for split-thickness skin graft donor sites ?” Annals of Plastic Surgery. 46: 4,  2001. Dr.Peter McKinney. Year Book Of Plastic, Reconstr., and Aesthetic Surgery, Mosby-Year Book, Inc., 7-6, 265, (2002). (Abstract)
A22. Özdemir R., Kılınç H., Ünlü E.R., Uysal Ç., Şensöz Ö., Baran C.N. “Anatomicohistological study of the retaining ligaments of the face use in face lift: Retaining ligament correction and SMAS plication.”  Plast Reconstr Surg ,  110: 4, (2002).
A23. Şensöz Ö., Uysal A.Ç., Baran C.N. “ Presurgical scrubbing in plastic and reconstructive surgery: a prospective study.”  Eur. J. Plast. Surg. 25: 369-373 (2003)
A24. Şensöz Ö., Ünlü E., Ortak T., Baran C. “The overlap flap: A method of repairing recurrent large abdominal hernias.”  Follow-up, Plast Reconstr Surg ,  111: 2, 831-836,  (2003).
A25.  Şensöz Ö., Ortak T., Baran C., Ünlü E. “A New Technique for Distal Hypospadias Repair: Advancement of a Distally Deepithelialized Urethrocutaneous Flap. Follow-up, Plast Reconstr Surg ,  112: 3, 840-843,  (2003).
A26. Baran C.N., Uysal Ç., Baran N.K. “ Comment on "Unit approach for vermilion repair in unilateral cleft surgery" by Onishi and Maruyama ” Eur. J. Plast. Surg. 26: 4, 219, (2003).
A27. Baran C.N., Şensöz Ö., Ulusoy G. “Prophylactic antibiotics in plastic and reconstructive surgery.” Plast Reconstr Surg., 103: 6, 1999. Perrotti, et al. “Antibiotic use in aesthetic surgery: A national survey and literature review”.  (Discussion) Dr.Peter.McKinney. Year Book Of Plastic, Reconstr., and Aesthetic Surgery, Mosby-Year Book, Inc., 5-2, 114-115, (2003). (Abstract)
A28. Şensöz Ö., Uysal A.Ç., Baran C.N. “ Presurgical scrubbing in plastic and reconstructive surgery: a prospective study.”  Eur. J. Plast. Surg. 25: 369-373 (2003). Year Book Of Plastic, Reconstr., and Aesthetic Surgery, Mosby-Year Book, Inc., 8-11, 295-296, (2004). (Abstract)
A29. Baran C.N., Tiftikcioglu Y., Özdemir R., Baran N.K. “What is new in the treatment of hypospadias ? “Plast Reconstr Surg ,  114: 3, 743-752,  (2004).
A30. Şensöz Ö., Baran C.N., Alagöz S.M., Uysal Ç.A., Ünlü R.E. “Long-term results of ultrapulsed carbon dioxide laser resurfacing of the mediterranean face”  Aesthetic Plastic Surgery, 28 (5), 328-333, (2004).
A31. Baran C.N., Tiftikcioglu Y.O., Baran N.K. “The use of alloplastic materials in secondary rhinoplasties: 32 years of clinical experience”  Plast Reconstr Surg, Oct;116(5):1502-16, (2005).
A32. Baran C.N., Tiftikcioglu Y.O. "Physicians For Peace - Interplast Turkiye: Their Combined Humanitarian Surgical Activities and Conferences"  Plast Reconstr Surg, Mar;119(3):1077-90., (2007).
A33. Karacaoglu E, Baran CN, Baran NK. Combination of fillet and triangular flaps for the web reconstruction in pollicization: a case report. Microsurgery. 2008;28(5):351-4.
A34. Ozdemir R, Baran CN, Karagoz MA, Dogan S. Place of sagittal split osteotomy in mandibular surgery. J Craniofac Surg. 2009 Mar;20(2):349-55.
Kitaplar:
F1. Baran C.N. “Yanıklarda genel tedavi prensipleri: Korunma, ilk yardım, erken ve geç cerrahi tedavi.”   Yeditepe Üniv.Tıp Fak.Plastik ve Rekonstr. Cerr. ABD. Deveci M., Nişancı M. “Yanığa modern bakışın gelişimi, yanık fizyopatolojisi ve GATA yanık merkezinde modern yanık tedavisi, 28 yıllık deneyim, 1975-2003.” GATA, Plastik ve Rekonstr. Cerr. ABD. ISBN: 975-92373 – O – X,  Ankara (2003).
F2. Baran N.K., Baran C.N., Ortak T.  “Urogenital anomaliler, cerrahi tedavi yöntemleri ve son gelişmeler.” Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniği.  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD, Eğitim kitabı, (2003).
F3. Baran C.N., Tiftikcioğlu O.Y., Karacaoğlu E., Baran N.K. “ Hypospadias: Historical Development, Current Surgical Treatment Techniques and Recent Controversy.”  Yeditepe Üniv.Tıp Fak.Plastik ve Rekonstr. Cerr. ABD. ISBN: 975-307-022-5, İstanbul, (2006).
F4. Cihat N. Baran. Abdominoplasti ve Gövde alt Bölümünün Çevresel Düzeltilmesi 542, Grabb & Smith’s Plastic Surgery, 6th Edition, Çeviri , Güneş Tıp Kitabevleri, (2009).

Katıldığı Ulusal - Uluslararası Kongre, Kurs ve Sempozyumlar
Ulusal

1- XIV. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, Sheraton, 24 – 27 Ekim 1992.
2- XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27-29 Eylül 1993, Swiss Otel, İstanbul.
3- XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif  Cerrahi  Kongresi,  1-4 Ekim 1994, Hilton, Ankara
4-Kritik Hastaya Medikal ve Cerrahi Yaklaşım Sempozyumu, Cleveland Clinic Foundation - Ankara Numune Hastanesi (Düzenleme Kurulu) Ankara Sheraton Oteli,  Mayıs 1995
5-Gastroentorolgy, Cardiology, Orthopaedics Sempozyumu.The Methodist Hospital Baylor College of Medicine - Ankara Numune Hastanesi (Düzenleme Kurulu) Ankara Sheraton Oteli, 23-24 Haziran 1995.
6- XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 20-25 Eylül 1995, Girne, Kıbrıs
7-49th Instructional Course on Aesthetic Plast.Surg.(ISAPS). Estetik ve Plastik Cerrahi Kursu, Antalya, Türkiye,1995.
8- Hastane Enfeksiyonları ve Genel Prensipler, Enfeksiyon Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ankara Numune Hastanesi, Konferans Salonu, Ankara,  Ekim  1995
9-Marmara Tıp günleri, Kranio-fasial cerrahi, The Marmara Oteli, İstanbul, 1996.
10- XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül 1996, Bursa
11- II. Pratik uygulamalı Oküloplastik Cerrahi Kursu, Ankara, 1996.
12- Ankara Numune Hastanesi - Methodist, Baylor College of Medicine, Birleşik Bilimsel Sempozyumu II , ( Düzenleme Kurulu ) Ankara Sheraton Oteli, 1996
13-Numune Hastanesi - Pittsburgh Üniversitesi, Rehabilitasyon Sempozyumu, 5 - 6 Mayıs 1997, Ankara.
14-Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Saç restorasyon cerrahisi ve fiziksel, kimyasal yüz gençleştirme. 1.Bilimsel toplantısı.  15 - 19 Mayıs 1997, Alanya.
15- XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Hotel Dedeman - Antalya,  02-07 Eylül 1997.  
16-Numune Hastanesi - Pittsburgh Üniversitesi, Ortopedi-Plastik Cerrahi-Genel Cerrahi-KVC Sempozyumu,  27-28 Ekim 1997, Ankara Sheraton.
17- II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 27-29 Eylül 1997, İstanbul
18-Laser Kursu, Gazi Üniversitesi (Dr.Leonard Singer), 8 Kasım 1997, Ankara.
19- Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Meme rekonstrüsiyonu,  2.Bilimsel toplantısı.  26 - 30 Kasım 1997, Adana
20- Ürogenital Sistem Sempozyumu, Bursa, Uludağ, 1998
21- Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 1. Eğitim Kursu, Ulusal Kongre.  21 - 24 Nisan 1998, İstanbul.
22-Yanık organizasyonu ve Acil Yanık Tedavisi Sempozyumu, GATA , 23-25 Mayıs 1998, Ankara
23- 4. Ulusal Estetik Plastik Cerrahi Kongresi, 10-12 Ekim  1998, Ankara.
24- ANH Pittsburgh ÜTF  3. Ortak Toplantısı, 1 Aralık 1998, Ankara.
25- Türk Plastik Rekonstr. Ve Estetik Cerr. Kış Sempozyumu, Kartalkaya, Bolu, 21-25 Mart 1999
26- XXI. Ulusal Plastik, Rekonstr. ve Cerrahi Kongresi , 30 Eylül – 3 Ekim 1999, Kuşadası
27- İnterplast-Türkiye, Konferans Dizisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 23 Nisan 2000, Adana, Türkiye.
28- Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi ( Türk – Fransız Ortak günleri ) 15-18 Haziran 2000, Bodrum, Türkiye.
29- TPRECD XXII. Genel Kurulu III. New Horizons In Plastic Surgery ve Plastic Cerrahi Cumhuriyet Balosu. Ankara, Sheraton, 27-29 Ekim 2000.
30- XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetic Cerrahi Derneği Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000, İzmir.
31- Diabetik Ayakta Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Sempozyum. Ankara Numune Hastanesi, Ankara 2000
32- Estetik Plastik Cerrahi Derneği VII. Ulusal Kongresi,  12-15 Nisan 2001, Antalya, Türkiye.
33- 23.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul,27-30 Eylül 2001.
34- TPRECD Bölgesel Toplantısı, Meme Kanseri ve Rekonstrüksiyonu, Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi PRC ABD, 9-10 Kasım 2001,  Zonguldak.
35- Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu. 7-10 Mart 2002, Palandöken, Erzurum.
36- TPRECD Bölgesel Toplantısı, Deri Tümörleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi PRC ABD, 12 Nisan 2002,  Mersin.
37- TPRECD Alloplastik Materyal Uygulamaları Sempozyumu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi PRC ABD, 13 Nisan 2002, Adana.
38- GATA Plastik ve Rekonstr. Cerrahi AD. 60. Yıl Kutlama Etkinlikleri, Maksillofasyal Cerrahi Çalıştay ve Kursu. 3-4 Mayıs 2002, Ankara.
39- TPRECD Bölgesel Toplantısı, Yüz ve Ağız Bölgesi Rekonstrüksiyonu, Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Tıp Fakültesi PRC ABD, 14-15 Haziran 2002,  Samsun.
40- TPRECD Yurtiçi Bölgesel Toplantıları 2002, Vasküler anomalilere Yaklaşım, Kocaeli Üniv. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstr. Cerrahi A.D., 20 Eylül 2002, Kocaeli.
41- 24.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Hacettepe Üniv.Tıp Fak. Kongre Merkezi, 18-20 Ekim 2002, Ankara.
42- Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri, Flep Diseksiyon kursu, Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Anatomi A.D., 29-30 Kasım 2002, Ankara.
43- Yedinci 1 Aralık Hipospadias Günü, VKV Amerikan Hastanesi, 1 Aralık 2002, İstanbul.
44- 25.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniv.Tıp Fak. Kongre Merkezi, 14-17 Ekim 2003, Samsun.
45- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 27. Ulusal Kongresi, 14-17 Eylül 2005
Selçuk Üniversitesi kampusü, Konya.
46- İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fak. Plastik, Estetik ve Rekonstr. Cerrahi AD., 1. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, “Dudak Damak Yarıkları” , 30 Nisan-1 Mayıs 2004.
47- TPRECD, GATA Plastik ve Rekonstr. Cerrahi AD., 2. Maksillofasyal Cerrahi Çalıştay ve Kursu. 14-15 Mayıs 2004, Ankara.
48- 26.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Bilkent Üniv. Kongre Merkezi, 21-25 Eylül 2004, Ankara.
49- TPRECD, Multidisipliner Yara Bakımı Toplantısı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD., 17 Aralık 2004, Mersin.
50- TPRECD, Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Semposyumu, 10-13 Mart 2005, Ilgaz/Kastamonu.
51- Estetik Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu, 11-15 Mayıs 2005, İstanbul.
52- 28.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Sheraton Otel Kongre Merkezi, 20-23 Eylül 2006, Ankara.
53- Antiaging Sempozyumu, Askeri Müze, Harbiye, İstanbul, 4-6 Kasım 2006.
54- 29. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 17-20 Ekim 2007, Eskişehir.
55- Onbirinci  1 Aralık İstanbul Hipospadias Günleri, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi – Askeri  Müze, Harbiye,  1-2 Aralık 2006, İstanbul.
56- Onikinci  1 Aralık İstanbul Hipospadias Günü, 1 Aralık 2007, İstanbul.
57- TPRECD, Yüz Gençleştirme Kış Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 28 Şubat – 1 Mart 2008, İsparta.
58- Estetik Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekillendirme Cerrahi Kursu, İstanbul, 15-18 Haziran 2008.
59- 31. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Adana.
60- Ondördüncü 1 Kasım Hipospadias Günleri Sempozyumu, Nippon Otel, İstanbul, 1 Kasım 2009.
61- Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Yüz gençleştirmede güncel yaklaşımlar, Kartalkaya 15-18 Mart 2010.
62- Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Siz ve Hastalarınız için güvenli dolgu seçimi kursu, Kartalkaya 15-18 Mart 2010.
63- Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Botolinum Toksini ve deneyimin gücü, Kartalkaya 15-18 Mart 2010.
64- 32. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19 Eylül 2010.
65- 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme, 14-18 Eylül 2011.
66- 1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi, Panel Başkanı, Sapanca, 28 Eylül-02 Ekim 2011.
-Uluslararası
1- 11th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery,  Yokohama, Japan 16-21 Nisan 1995.
2- 13th Annual Breast Surgery Symposium, Atlanta, Georgia, USA,  1997.
3-14th Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery, SaoPaulo Brazil,  May 31- June 03 1997
4- 8th European Congress IPRAS, Lisbon - Portugal, 22-25 June 1997
5- ASPRS/PSEF/ASMS Annual Scientific Meeting, October 3-7, 1998, Boston MA., USA
6-Volunteering Overseas: Avoiding the Downside Guideline for Good Guests. October 8-9, 1998, Boston MA, USA.
7- The SPRS, 15th Annual Breast Surgery Symposium, January 22-24, 1999, Atlanta GA, USA
8- Rhinoplasty and Aesthetic Surgery Symposia  17th Annual Dallas Rhinoplasty. Live Surgery, UT Southwestern Medical Center, 2-4 March 2000, Dallas , Texas
9- The Third Asian-Pacific Burns Conference, 2-5 April 2000, Taipei, Taiwan
10- ISAPS 2000 Dünya Kongresi, 5-8 Nisan 2000, Tokyo, Japonya.
11- The 8th Asian Pacific Congress of International Confederation for Plastic, Reconstr. And Aesthetic Surgery. Taiwan, April 1-4, 2001.
12- 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. 10-14 June 2001, Istanbul,  Turkiye.
13- ISAPS Post-Graduate Couerse , New Century, New Image. April 19-21, 2001,  Beirut – Lebanon.
14- 9th Congress of ESPRAS, European Section of IPRAS, Rome- Italy, 16-20 Eylül 2001.
15- Changing Concepts in Facial Shaping / Rejuvenation: More Than a Facelift.  ASPS pre-Annual Meeting Symposia, 3 Kasım 2001, Orlando, Florida, USA.
16- ASPS/PSEF/ASMS 70th Annual Scientific Meeting, 3-7 Kasım 2001, Orlando, Florida, USA.
17- International HYPOS’02, J.W.Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias. 7-9 April, 2002, Crowne Plaza, İstanbul.
18- The International Society of Aesthetic Plastic Surgery, XVI. Congress of the ISAPS 2002, 26-29 May 2002, İstanbul.
19- ESPRAS, 10th Congress, Vienna, 30th – September 3rd, 2005.
20- The 11th Hypospadias Study-Day. Askeri Müze-Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, 1-2 December 2006.
21- Vth Congress of Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Kuşadasi, İzmir, Türkiye. Mayıs 22-26, 2007.
22- Türkiye Azerbaycan 1. Plastik Cerrahi Günleri, Bakü – Azerbaycan, 11-12 Mayıs 2008.
23- ASPS/PSEF/ASMS  Annual Scientific Meeting, 31 Ekim-05 Kasım 2008, Chicago, İllinois, USA.
24- 13 th Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & ISAPS Course, İstanbul, 19-22 June 2009.

Katıldığı Ulusal-Uluslararası Kongre, Kurs ve Sempozyumdaki Bildirileri

Ulusal Bildiriler
E1. Koçer U., Baran C.N., Çelebioğlu S., Tellioğlu A.T., Şensöz Ö. Eminektomi Yapılmış Kemik Subluksasyonlu ve Tekrarlayan Dislokasyonlu Temporomandibuler Eklemlerde Ekografik 7 Yıllık Takip ve Sonuçları  XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 21, Swiss Otel, İstanbul, 27-29 Eylül 1993.
E2. Çelebioğlu S., Koçer U., Baran C.N., Tellioğlu A.T., Arifoğlu K., Şensöz Ö. Perikondriumlu ve Perikondriumsuz Kıkırdak Greftleri. (Deneysel çalışma)  XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 70, Swiss Otel, İstanbul, 27-29 Eylül 1993.
E3. Koçer U., Çelebioğlu S., Tellioğlu A.T., Baran C.N., Perçin A., Şensöz Ö. “Vaskülerize periost flebi. (Deneysel çalışma)”  XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27-29 Eylül 1993, Swiss Otel, İstanbul.
E4. Koçer U,, Tellioğlu A.T., Baran C.N., Şensöz Ö. “Superfisial Temporal Arter Bazlı Saçlı Ada Flebi ile Kaş Rekonstrüksiyonu.  XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27-29 Eylül 1993, Swiss Otel, İstanbul.
E5. Tellioğlu A.T., Çelebioğlu S., Koçer U., Baran C.N., Şensöz Ö. Komposit Kalvarial Flap Uygulamalarımız. XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif  Cerrahi  Kongresi, S 29, Hilton, Ankara, 1-4 Ekim 1994.
E6. Çelebioğlu S., Şensöz Ö., Tellioğlu A.T., Baran C.N., Koçer U. “Parsiyel Penis Strangülasyonu.” (Poster) XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 109, Hilton, Ankara, 1-4 Ekim 1994.
E7. Çelebioğlu S., Şensöz Ö., Tellioğlu A.T., Baran C.N., Koçer U. “Kulak konka defectlerinde mastoid flep ile rekonstruksiyon.”XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 109, Hilton, Ankara, 1-4 Ekim 1994.
E8. Şensöz Ö., Çelebioğlu S., Baran C.N., Koçer U. Deepitelize uretral ilerletme flebi ile tek seansda distal hipospadias onarımı. XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 71, Hilton, Ankara, 1-4 Ekim 1994.
E9. Yazıcı A., Çelebioğlu S., Arifoğlu K., Baran C.N., Tellioğlu A.T.  Alt extremite distalinde ters akımlı fasiyosubkutan flep uygulamalarımız. XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 62, Hilton, Ankara, 1-4 Ekim 1994.
E10. Şensöz Ö., Baran C.N.,.Çelebioğlu S., Yazıcı A., Tellioğlu A.T., Koçer U., Perçin A., Yıldız A.C.  Plastik Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Gerekli mi? Gereksiz mi?. XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Hilton, Ankara
E11. Baran C.N., Çelebioğlu S., Tellioğlu A.T., Ünlü R.E., Koçer U., Şensöz  Ö.  Fibula serbest flebi ile mandibula tümör rezeksiyon defektlerinin onarımı. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 70, Girne, Kıbrıs, 20-25 Eylül 1995.
E12. Çelebioğlu S., Şensöz Ö., Ortak T., Baran C.N., Perçin A.K., Koçer U.  Silikon sheet ile sarılmış tendon onarımları  (Deneysel). XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 130, Girne, Kıbrıs, 20-25 Eylül 1995.
E13. Çelebioğlu S., Baran C.N., Perçin A.K., Tellioğlu A.T., Koçer U., Şensöz Ö.  Tavşanlarda yağ greftlerinin abzorbsiyonlarına fibroz kapsülün etkilerinin araştırılması. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 20-25 Eylül 1995, Girne, Kıbrıs
E14. Perçin A.K., Ünlü R.E., Çelebioğlu S., Koçer U., Baran C.N., Şensöz Ö.   Erişkinde dev pilomatrixoma; Vaka sunusu.  XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 198, Girne, Kıbrıs, 20-25 Eylül 1995.
E15. Baran C.N., Çelebioğlu S., Ünlü E., Koçer U., Şensöz Ö.  Ambulatuar hastalarda tangential split gluteus maximus ada flebi ile bası yaralarının onarımı. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S 118, Bursa, 4-8 Eylül 1996.
E16. Ortak T., Baran C.N., Tellioğlu A.T., Mengi A.S., R. Ünlü E., Çelebioğlu S.  Palmaris Profundus Kası: Kadavra Çalışması.  XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, No:41, Hotel Dedeman - Antalya,  02-07 Eylül 1997.  
E17. Ortak T., Şensöz Ö., Tellioğlu A. T., Baran C.N., Akan M., Türkbilen B., Koçer U.   Prefabrike Periost Fleplerinde Ostoojenik Kapasitenin Araştırılması.  XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Hotel Dedeman - Antalya,   02-07 Eylül 1997.  
E18. Tellioğlu A.T., Ünlü R.E., Mengi A.S., Baran C.N., Çelebioğlu S., Ortak T., Koçer U., Şensöz Ö.     Dorsal Turn Over Adipofasiyal Flep.  XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, No:44, Hotel Dedeman - Antalya,   02-07 Eylül 1997.  
E19. Tellioğlu A.T., Türkbilen B., Ulusoy G., Akan M., Çelebioğlu S., Koçer U., Baran C.N.   Trokanterik Bası Yaraları için İdeal Tedavi Modeli. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, No:124, Hotel Dedeman - Antalya,  02-07 Eylül 1997.
E20. Baran N.K., Çenetoğlu S., Baran C.N., Ayhan S., Yavuzer R.  Estetik Açıdan Hipospadias Onarımı. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, No:150, Hotel Dedeman - Antalya,  02-07 Eylül 1997.  
E21.
1- Baran C.N.,  Baran N.K., Şensöz Ö. Hipospadias onarımının estetik ve fonksiyonel başarılı yöntemi: ASOPA. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstr. ve Cerrahi Kongresi , S120,S 42, Kuşadası, 30 Eylül–3 Ekim 1999.
2- Baran C.N. Hipospadias onarımında estetik ve fonksiyonel başarılı yöntemi: Asopa. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S114,S 45, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim 2000.
E22. Mengi S., Şensöz Ö., Çelebioğlu S., Baran C.N.  A new aproach for treatment of recurrent large  abdominal hernias: The over-lap flap. 4. Ulusal Estetik Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, 10-12 Ekim  1998.
E23. Civelek B., Seyhan T., Şensöz Ö., Koçer U., Baran C.N. Kliniğimizdeki browlift uygulamalarımız. Türk Plastik Rekonstr. Ve Estetik Cerr. Kış Sempozyumu, No:105, Kartalkaya, Bolu, 21-25 Mart 1999.
E24.
1- Baran C.N., Şensöz Ö., Baran N.K. Burun düzeltme ameliyatlarında geç komplikasyonlar ve  bunları düzeltme yolları. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstr. ve Cerrahi Kongresi ,S68,S 27, Kuşadası, 30 Eylül – 3 Ekim 1999.
2- Baran N.K., Baran C.N. Burun düzeltme ameliyatlarında geç komplikasyonlar ve  bunları düzeltme yolları, 30 yıllık deneyim. Estetik Plastik Cerrahi Derneği VII. Ulusal Kongresi,  S 39, Antalya, Türkiye, 12-15 Nisan 2001.
3- Baran N.K., Baran C.N. Burun düzeltme ameliyatlarında rastnanan geç komplikasyonlar ve bunları düzeltme yolları. TPRECD Alloplastik Materyal Uygulamaları Sempozyumu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi PRC ABD, S 6, Adana, 13 Nisan 2002.
E25.
1- Baran C.N., Kılınç H., Şensöz Ö., Baran N.K. Uygun distal hipospadiaslarda modifiye Magpi tekniği: T insizyonu. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstr. ve Cerrahi Kongresi, P4, S 54, Kuşadası, 30 Eylül – 3 Ekim  1999.
2- Baran C.N., Şensöz Ö., Sungur N., Özdemir R., Ulusoy G., Ortak T. Distal hipospadiaslarda modifiye MAGPI tekniği: T insizyonu. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S54, S 24, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim 2000.
3- Baran C.N., Sungur N., Kılınç H., Özdemir R., Şensöz Ö.,. Distal hipospadiaslarda modifiye MAGPI tekniği: T insizyonu. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 40, S73, 18-20 Ekim 2002.
E26. Akan I.M., Baran C.N., Çelebioğlu S., Baran N.K. Xeroderma pigmentozum tedavisinde fenol peeling ve dermabrazyonun kombine kullanımı. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstr. ve Cerrahi Kongresi , P6, S 54, Kuşadası, 30 Eylül – 3 Ekim  1999.
E27. Sungur N., Akan M.İ., Ünlü R.E., Baran C.N. Kliniğimizdeki parotis bezi tümörlerinin ve parotis loju kitlelerinin klinikopatolojik değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstr. ve Cerrahi Kongresi , P8, S 55, Kuşadası, 30 Eylül – 3 Ekim  1999.
E28. Baran C.N., Şensöz Ö. Diabetik Ayakta Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Sempozyum, S 41-48, Ankara Numune Hastanesi, Ankara 2000.
E29. Özdemir R., Şensöz Ö., Ulusoy G., Sungur N., Kılınç H., Ortak T., Baran C.N. Yüzeyel temporal arter ada fleplerinin değişik varyasyonlarda kullanımı. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S64, S 28, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim 2000.
E30.
1- Baran N.K., Baran C.N. Meme büyültme ve küçültme ameliyatları sonucu gelişen problemler ve bunları düzeltme yolları. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S115, S 45, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim 2000.
2- Baran N.K., Baran C.N. Meme büyültme ve küçültme ameliyatları sonucu gelişen problemler ve bunları düzeltme yolları. Estetik Plastik Cerrahi Derneği VII. Ulusal Kongresi,  S 37, Antalya, Türkiye, 12-15 Nisan 2001.
E31. Sungur N., Özdemir R., Ulusoy G., Kılınç H., Ortak T., Şensöz Ö., Baran C.N. Ön kol distal uç ve el defektlerinin rekonstrüksiyonunda lokal turn over adipofasyal fleplerinin kullanılması. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S148, S 57, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim 2000.
E32. Kılınç H., Sungur N., Özdemir R., Alagöz Ş., Uysal A.Ç., Ulusoy G., Ortak T., Baran C.N., Şensöz Ö. Kliniğimizdeki el ve parmak tümörlerinin histopatolojik değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S149, S 58, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim 2000.
E33. Ulusoy G., Alagöz Ş., Kılınç H., Şensöz Ö., Özdemir R., Uysal A.Ç., Baran C.N.  Epinöral sinir onarımında sutür sayısının onarım üzerine etkileri. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve EstetikCerrahi Derneği Kongresi, S155, S60, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim 2000.
E34. Özdemir R., Kılınç H., Ünlü R.E., Uysal A.Ç., Şensöz Ö., Baran C.N.  Yüzün asıcı bağlarının anatomohistolojik çalışması ve face lift cerrahisinde kullanılabilirliği: Asıcı bağ korreksiyonu – SMAS plikasyonu. 23.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Y8, S 237, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 27-30 Eylül 2001.
E35. Özdemir R., Baran C.N., Uraloğlu M., Ünlü R.E.  Gerçek hermafroditizm: Vaka sunumu. . 23.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P96, S 147, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 27-30 Eylül 2001.
E36. Baran C.N.  Açık Teknikle Rinoplasti. Rinoplasti Paneli. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Palandöken, Erzurum, 7-10 Mart 2002.
E37. Baran C. N., Şensöz Ö., Çelebioğlu S., Tellioğlu A.T., Yazıcı A., Koçer U., Yıldız A.C.  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Hastane Enfeksiyonları ve Genel Prensipler, Enfeksiyon Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ankara Numune Hastanesi, Konferans Salonu, Ankara, Ekim 1995.
E38. Dr. Cihat N. Baran, Dr. Ercan Karacaoğlu, Dr. Namık K. Baran. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 27. Ulusal Kongresi, 14-17 Eylül 2005 Selçuk Üniversitesi kampusü, Konya. “Augmentation, Mastopexy ve Reduction Mammoplasty”.Komplikasyonları ve Bunların Cerrahi Tedavi Olasılıkları”.
E39. Dr. Ercan Karacaoğlu, Richard Zienowicz, Dr. Cihat N. Baran, Dr. Namık K. Baran. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 27. Ulusal Kongresi, 14-17 Eylül 2005
Selçuk Üniversitesi kampusü, Konya. Allojenik dermal greftlerin Erken meme rekonstrüksiyonunda çok amaçlı kullanımı.
E40. Baran C.N. Geçici doku genişleticileri ve meme protezleri ile iki oturumlu yöntem, Panel. TPRECD, Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Semposyumu, 10-13 Mart 2005, Ilgaz/Kastamonu. TPRECD, Estetik ve Rekonstrüktif  Meme Cerrahisi, Kış Sempozyumu, Ilgaz Mountain Resort Hotel, Kastamonu / Ilgaz, 10-13 Mart 2005,.
E41.  Dr. Ercan Karacaoğlu, Dr. Cihat N. Baran, Dr. Namık K. Baran. Pollisizasyonda skarsız veb onarımında yeni bir yöntem. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 28. Ulusal Kongresi, Ankara, 14-17 Eylül 2006.
E42. R. Özdemir, U. Koçer, C.N. Baran, Y. Kankaya, M. Oruc, S.Cüzdan, S. Altuntaş. Sagittal split osteotominin mandibula cerrahisindeki yeri. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 28. Ulusal Kongresi, Ankara, 14-17 Eylül 2006.
E43- Cihat N. Baran. Estetik Cerrahi Girişimler, Panel. Antiaging Sempozyumu, GATA, Askeri Müze, Harbiye, İstanbul, 6 Kasım 2006.
E44- C. N.  Baran, E. Karacaoğlu, Y.O. Tiftikcioğlu, N.K. Baran. Hypospadias: Historical development, current surgical treatment techniques and recent controversy. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17 – 20 Ekim 2007, Eskişehir.
Uluslararası Bildiriler:
B1- Çelebioğlu S., Koçer U., Baran C.N., Şensöz Ö. Self inflincting strangulations of the penis. 11th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, TR347, Yokohama, Japan, 16-21 April 1995.
B2- Ayhan S., Baran C.N., Yavuzer R., Latifoğlu O., Baran N.K. Chemical Peeling and Dermabrasion: a Combined Technique for Physical Rejuvenation   8th European Congress IPRAS, P 24, Lisbon - Portugal, 22-25 June 1997.
B3-
1- Baran N.K., Yavuzer R., Baran C.N., Ayhan S. Nasoplasty: Catastrophes and Their Treatment 8th European Congress IPRAS, P 29, Lisbon - Portugal, 22-25 June 1997.
2- Baran N.K., Baran C.N. Thirty years experience with nasoplasties: Catastrophies and their treatment. The 8th Asian Pacific Congress of International Confederation for Plastic, Reconstr. And Aesthetic Surgery, FP03#13, P 121, Taipei, Taiwan, April 1-4, 2001.
3- Baran C.N., Ortak T., Şensöz Ö., Baran N.K.  Thirty years experiences with nasoplasties: catastrophies and their treatment. . 9th Congress of ESPRAS, European Section of IPRAS, Rome- Italy, P 46CD,16-20 September 2001.
4- Baran N.K., Baran C.N. Nasoplasty: The best and the worst. with nasoplasties: Catastrophies and their surgical treatment with alloplastic materials as well as autogeneus cartilage and bone graft. Thirty years experience XVI. Congress of the ISAPS 2002, İstanbul, 26-29 May 2002.
B4-Baran N.K., Çenetoğlu S., Baran C.N., Ayhan S., Yavuzer R. The Aesthetic Aspects of Hypospadias Repair. 8th European Congress IPRAS, P 30, Lisbon - Portugal, 22-25 June 1997.
B5-Sensöz Ö., Baran C.N., Çelebioğlu S., Koçer U., Tellioğlu A. A new technique for distal hypospadias repair: Advancement of distally de-epithelialized urethrocutaneous flap. 8th European Congress IPRAS, P 269, Lisbon - Portugal, 22-25 June 1997.
B6- Baran N.K., Şensöz Ö., Baran C.N. Prevention, first aid, early and late surgical treatment of burn  injuries. The Third Asian-Pacific Burns Conference, PS2-4, P 22, Taipei, Taiwan, 2-5 April 2000.
B7-
1- Baran N.K., Şensöz Ö., Baran C.N. Catastrophies of augmentation, mastopexy and reduction mammoplasties and the method of surgical treatment. ISAPS 2000, FP-2-7, P 52, Tokyo, Japonya, 5-8 April 2000.
2- Baran N.K., Baran C.N. Catastrophies of augmentation, mastopexy and reduction mammoplasties and the method of surgical treatment. The 8th Asian Pacific Congress of International Confederation for Plastic, Reconstr. And Aesthetic Surgery, PS02#5, 69, Taipei, Taiwan,  April 1-4, 2001.
3- Baran C.N., Peker F., Ortak T., Şensöz Ö., Baran N.K. Catastrophies of augmentation, mastopexy and reduction mammoplasties and the method of surgical treatment. . 9th Congress of ESPRAS, European Section of IPRAS,P 27CD, Rome- Italy, 16-20 September 2001.
B8-
1- Baran N.K., Ayhan S., Baran C.N.  Combined chemical peeling and dermabrasion for deep acne and posttraumatic scars as well as aging face. The 8th Asian Pacific Congress of International Confederation for Plastic, Reconstr. And Aesthetic Surgery, FP03#12, P 120,  Taipei, Taiwan, April 1-4, 2001.
2- Baran N.K., Ayhan S., Baran C.N.  Combined chemical peeling and dermabrasion for deep acne and posttraumatic scars as well as aging face. XVI. Congress of the ISAPS 2002, İstanbul, 26-29 May 2002.  
B9. Özdemir R., Sungur N., Kılınç H., Uysal A.Ç., Baran C.N., Ortak T., Şensöz Ö. Adipofascial turn-over flaps for the reconstruction of the hand defects. 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand., P WE 9-180, Istanbul,  Turkiye, 10-14 June 2001.
B10-
1- Baran N.K., Yavuzer R., Baran C.N. Çenetoğlu S. Vascularized double-sided preputial island flap (ASOPA) with W flap glanuloplasty for hypospadias repair. The 8th Asian Pacific Congress of International Confederation for Plastic, Reconstr. And Aesthetic Surgery, FP06#12, P169, Taipei, Taiwan, April 1-4, 2001.
2- Baran C.N., Yavuzer R., Baran N.K.  Vascularized double-sided preputial island flap (ASOPA) with W flap glanuloplasty for hypospadias repair. 9th Congress of ESPRAS, European Section of IPRAS, P 27CD, Rome- Italy, 16-20 September 2001.
3- Baran C.N., Yavuzer R., Baran N.K. The current surgical procedures applicable for hypospadias repair: Vascularized double-sided preputial island flap (ASOPA) with W flap glanuloplasty. International HYPOS’02, J.W.Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, HYPOS’02, P 32, Crowne Plaza, İstanbul, 7-9 April, 2002.
B11- Baran C.N., Peker F., Ortak T., Şensöz Ö., Baran N.K.  “Unsatisfactory results of periareolar mastopexy with or without augmentation and reduction mammoplasty: Enlarged areola with flattened nipple. How to treat?” XVI. Congress of the ISAPS 2002, İstanbul, 26-29 May 2002.
B12- Ünlü R.E., Baran C.N., Alagöz M.Ş., Uysal A.Ç., Şensöz Ö., Kılınç H. An unusual complication of septoplasty: A superomedial orbital dermoid cyst. XVI. Congress of the ISAPS 2002, İstanbul, 26-29 May 2002.
B13- Alagöz M.Ş., Uysal A.Ç., Baran C.N., Şensöz Ö., Başterzi A.D., Tüzer V. The psychiatric view of patients of aesthetic surgery: Self-esteem, body image and eating attitude. XVI. Congress of the ISAPS 2002, İstanbul, 26-29 May 2002.
B14- Baran C.N., Şensöz Ö., Uysal A.Ç., Alagöz .Ş., Ortak T. Long term results of ultrapulsed CO2 laser resurfacing in the mediterranean face. XVI. Congress of the ISAPS 2002, İstanbul, 26-29 May 2002.
B15- Baran N.K., Yavuzer R., Baran C.N. A different strategy in the surgical treatment of capsular contracture: Leave capsule intact. 8th European Congress IPRAS, P 24, Lisbon - Portugal, 22-25 June 1997.
B16- Baran C.N., Alagöz M.Ş., Kılınç H., Çelebioğlu S., Şensöz Ö., Ortak T.  The behavior of fat grafts in recipient areas with enhanced vascularity; An experimental study. XVI. Congress of the ISAPS 2002, İstanbul, 26-29 May 2002.
B17- Baran C.N., Ortak T., Şensöz Ö., Baran N.K. A different strategy in the surgical treatment of capsular contracture: Leave capsule intact. XVI. Congress of the ISAPS 2002, İstanbul, 26-29 May 2002.
B18- ESPRAS, 10th Congress, Vienna, 30th – September 3rd, 2005. Cihat Nazmi Baran, M.D., Nezih Sungur, M.D., Yigit Ozer Tiftikcioglu, M.D., Ragıp Özdemir, M.D., Seyfettin Ilgan, M.D., Dilek Ertoy Baydar, M.D., Uğur Koçer, M.D., Birol Civelek, M.D., Namık Kemal Baran, M.D.  The classification of vascular induction methods and the assessment of the reliability of composite flap prefabrication using an isolated artery and vein as the vascular carrier: An experimental study in rabbits.
B19- ESPRAS, 10th Congress, Vienna, 30th – September 3rd, 2005. Cihat N. Baran, M.D., Yiğit Tiftikçioğlu, M.D., Ragıp Özdemir, M.D., Namık K. Baran, M.D. Hypospadias: historical development, current surgical treatment techniques and recent controversy.
B20- ESPRAS, 10th Congress, Vienna, 30th – September 3rd, 2005. Cihat Nazmi Baran, M.D., Yigit Tiftikcioglu, M.D., Namık Kemal Baran, M.D. Thirty Years Experience with Nasoplasties; Catastrophies and Their Treatment
B21- ESPRAS, 10th Congress, Vienna, 30th – September 3rd, 2005. Cihat Nazmi Baran, M.D., M.D., Namik K. Baran, M.D.   “T-Incision technique in distal hypospadias: A modification of meatal advancement and glanuloplasty.”
B22. Karacaoglu E, Baran CN, Baran NK.Thread lift with dynamic reconstruction of facial paralysis. Vth Congress of Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Kuşadasi, İzmir, Türkiye. Mayıs 22-26, 2007.
B23. Karacaoglu E, Baran CN, Baran NK. Fillet flap in the web reconstruction of pollicized finger. Vth Congress of Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Kuşadasi, İzmir, Türkiye. Mayıs 22-26, 2007.
B24. Baran CN, Tiftikcioglu Y, Karacaoglu E, Baran NK. Complications And Surgical Treatment Of Augmentation, Mastopexy And Reduction Mammoplasties With A Special Emphasis To Enlarged Areola And Capsule Formation. Vth Congress of Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Kuşadasi, İzmir, Türkiye. Mayıs 22-26, 2007.
B25. Baran NK, Baran CN, Karacaoglu E, Tiftikcioglu Y. Burns General Treatment Principles: Prevention, First Aid, Early And Late Treatment And Complications. Vth Congress of Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Kuşadasi, İzmir, Türkiye. Mayıs 22-26, 2007.
B26. Dr. Cihat Nazmi Baran,  Dr. Namık Kemal Baran. Distal hipospadiaslı olgularda T tekniği ile onarım. 1. Azerbaycan Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Bakü, Azerbaycan,  9-13 Mayıs 2008.
B27. Dr. Cihat Nazmi Baran, Dr. Nezih Sungur, Dr. Yigit Ozer Tiftikcioglu, Dr. Ragıp Özdemir, Dr. Seyfettin Ilgan, Dr. Dilek Ertoy Baydar, Dr. Uğur Koçer, Dr. Birol Civelek, Dr. Namık Kemal Baran.  Vasküler indüksiyon metodu ile osteokutan flep prefabrikasyonu ve vasküler indüksiyon metodlarının  sınıflandırılması: Deneysel çalışma. 1. Azerbaycan Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Bakü, Azerbaycan,  9-13 Mayıs 2008.
B28. Cihat N. Baran,  Namık Kemal Baran. Hipospadias cerrahi yöntemleri ve son gelişmeler. 1. Azerbaycan Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Bakü, Azerbaycan,  9-13 Mayıs 2008.